Úvod

Více než na propagaci léků se naše společnost zaměřuje na osvětu méně používaných způsobů léčení. Zajímá nás například ergoterapie, dramaterapie, fototerapie, hortikulturální terapie, muzikoterapie apod. Všeobecné povědomí o zdraví a popularizace zdravého životního stylu je našim hlavním mottem.

Sídlíme v Praze. Vlastníme budovu v Panenském Týnci, která slouží žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola, která v ní sídlí, integruje postižené vzděláváním, výchovou a jejich pracovním začleněním.

Panenský Týnec leží v Ústeckém kraji v lounském okrese. Jde o malou obec, jejíž nejznámější památkou, lákající turisty z Česka i zahraničí, je nedostavěný gotický chrám Panny Marie, ke kterému přiléhá barokní zvonice. K němu přiléhá bývalý klášter klarisek a park. Chrám bývá dějištěm rozličných kulturních akcí a svatebních obřadů.